Barbara Moleko hjælper med lektierne!

Har du svært ved skolearbejde? Elsker du musik? De to kan kombineres! Musik har altid været et fantastisk hjælpemiddel for læring, men det er ikke alle der benytter sig af det. Hos GoTutor kan vi tilbyde en dygtig lektiehjælper, der kan bruge musik til at hjælpe dit barn med at hæve sit faglige niveau. Sang og musik er især et hjælpemiddel, som vores undervisere elsker at bruge – vi har opdaget at populære musikere, såsom sangerinden Barbara Moleko, er de bedste at hive frem. Det er effektivt for elever, der synes det er svært at koncentrere sig, eller bare synes at skolearbejde er kedeligt.

I sprogfag er det altid en god idé, at lytte til sange på det sprog man har svært ved. Hvis det for eksempel er dansk, tager underviseren fat i en populær musiker, som dit barn kan lide – Barbara Moleko skriver sange på dansk, og de er perfekte til at hjælpe med dansksproget. Dit barn får en af hendes sangtekster i hånden, og kan herfra sidde og følge med i, hvordan ordene skal udtales, og samtidig se hvordan ordene staves. Det kan også have et udbytte at lade eleven lytte til sangen et par gange og selv gengive, hvad den handler om. På den måde kan børn og unge træne deres kommunikationsevner gennem et medie, der er sjovt og tæt på deres egne interesser. Samtidig bliver dit barns ordforråd styrket, da der uden tvivl vil dukke nye ord op, og sammen med underviseren kan de finde ud af, hvad det betyder.

Andre sprogfag end dansk kan vække problemer, derfor finder vi sange, for eksempel på engelsk, da det er en effektiv måde, at give dit barn en forståelse for de nye sprogs forskellige udtale. Det kan også have et udbytte at lade eleven lytte uden at have teksten printet foran sig, og selv gengive, hvad den handler om. Hvis det er for svært at gengive teksten, er det en god idé at oversætte den sammen – ord for ord. Det i sig selv er en god øvelse, da dit barn selv prøver at finde det rigtige ord, der skal oversættes til. Sange kan derfor samtidigt styrke dit barns ordforråd, og det føles ikke som om at sidde i klasselokalet.

Sange er effektive at bruge i hukommelses-øvelser. Der er mange børn, der har svært ved at huske de mange regler i matematik, og der er mange, der synes det med at lære tabellerne udenad virker umuligt. Du kan give dit barn en underviser, der hjælper eleven med lektierne, huskereglerne og tabellerne gennem sang og musik. Matematik er svært for mange børn, derfor er det enormt brugbart at øve sig ved, ganske simpelt, at synge og lytte til sange med sin underviser. Ting sidder bare så godt fast i hjernen når man har fulgt en rytme. 

Så uanset om du skal have hjælp med matematik, dansk, engelsk, spansk, tysk eller fransk, så kan du hjælpe dit barn med musik og sang gennem GoTutor.